Deel uw unieke verhaal en win!

Bekijk de actiepagina

Privacybeleid


In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens.

Deze verklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Boon Heuvelland Makelaars (Boon Vastgoed)

Bedrijfsgegevens:

Naam: Boon Vastgoed
Adres: Rijksweg 4
Telefoonnummer: 043 4582122
KVK: 70721629
Website: www.boon-heuvelland.nl

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan leggen wij de volgende gegevens vast;
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
- de reden van verkoop of verhuur;
- de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan;
- de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
- beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object;
- de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
- wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
- overige informatie die u aan ons verstrekt.
 
U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen;
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
- het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen;
- gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs;
- de reden van koop of huur;
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
- overige informatie die u aan ons verstrekt.

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons de diensten van ons makelaarskantoor
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen;
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
- gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals: het adres, kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
- de reden van koop of huur;
- uw leeftijds- en inkomenscategorie, inkomensgegevens en gezinssamenstelling;
- gegevens over uw oude object;
- overige informatie die u aan ons verstrekt.

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt;
- om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures;
- om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt);
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren;
- voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor.
 
U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt;
- om informatie toe te sturen omtrent andere objecten;
- om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
- voor het opstellen van formele documenten: koop- of huurovereenkomst, opdracht tot dienstverlening of taxatierapport.
 
U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor.
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koop- of huurovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt;
- voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
- voor het opstellen van formele documenten: koop- of huurovereenkomst, opdracht tot dienstverlening of taxatierapport.

Verstrekken van uw gegevens aan derden
Wij vertrekken uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht of na uitdrukkelijke toestemming van u. Bijvoorbeeld, bij verkoop wordt de koopovereenkomst met daarin de persoonlijke gegevens van de betrokken partijen verzonden aan de notaris waar de overdacht zal plaatsvinden.
Bij verhuur worden de verstrekte gegevens gecontroleerd door een derde partij op echtheid (ID-bewijs) en gebruikt voor controles bij onder andere het BKR.
Wij werken samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor ons essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, hebben wij zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op onze dienstverlening. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens via de website

Wij verzamelen persoonsgegevens via www.boon-heuvelland.nl op een aantal manieren:

  1. Via formulieren op de website
  2. Via de Boon Heuvelland nieuwsbrief
  3. Via Google Analytics

Ad 1)

Onze website is voorzien van een aantal formulieren. In deze formulieren vragen wij u om verschillende persoonsgegevens. Met de formulieren kunt u informeren naar onze diensten.
In de formulieren vragen wij u om: uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw adres, een bericht. Met deze formulieren kunt u ons een vraag stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die wij verzamelen met de formulieren gebruiken wij om uw (aan)vraag te beantwoorden. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.
De formulieren zijn voorzien van een checkbox: inschrijven nieuwsbrief. Als u deze optie aanvinkt ontvangt u onze nieuwsbrief.

Ad 2) Onze nieuwsbrief

Op de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat informatie over onze diensten. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Nexxtmove. U kunt zich aanmelden door uw e-mailadres in te vullen onder het kopje ‘schrijf je in voor de nieuwsbrief’. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

Ad 3) Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

Beveiliging en bewaartermijn
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u schriftelijk (per email) bij ons indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Wij nemen uw privacy serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Meer nieuws